Cùng lên lịch tập luyện giảm cân tại nhà dành cho nữ

Lịch tập luyện giảm cân tại nhà dành cho các bạn nữ này khá đơn giản, bạn chỉ tốn chừng 20 phút mỗi ngày để vượt qua chúng mà thôi.

Lịch tập luyện tại nhà cho các bạn nữ trong 4 tuần như sau:

Tuần 1 – Cùng lên lịch tập luyện giảm cân tại nhà dành cho nữ:

Thứ 2: Tập sức mạnh số 1

Thứ 3: Cardio biến tốc số 1

Thứ 4: Nghỉ

Thứ 5: Cardio biến tốc số 1

Thứ 6: Tập sức mạnh số 2

Thứ 7: Nghỉ

Chủ nhật: Cardio thường trong 30 phút

Tuần 2 – Cùng lên lịch tập luyện giảm cân tại nhà dành cho nữ:

Thứ 2: Tập sức mạnh số 1

Thứ 3: Nghỉ

Thứ 4: Tập sức mạnh số 2

Thứ 5: Cardio biến tốc số 2

Thứ 6: Tập sức mạnh số 1

Thứ 7: Nghỉ

Chủ nhật: Cardio thường trong 30 phút

Tuần 3 – Cùng lên lịch tập luyện giảm cân tại nhà dành cho nữ:

Thứ 2: Tập sức mạnh số 2

Thứ 3: Cardio biến tốc số 3

Thứ 4: Tập sức mạnh số 2

Thứ 5: Cardio biến tốc số 3

Thứ 6: Tập sức mạnh số 2

Thứ 7: Nghỉ

Chủ nhật: Cardio thường trong 40 phút

Tuần 4 – Cùng lên lịch tập luyện giảm cân tại nhà dành cho nữ:

Thứ 2: Tập sức mạnh số 1

Thứ 3: Cardio biến tốc số 4

Thứ 4: Tập sức mạnh số 2

Thứ 5: Cardio biến tốc số 4

Thứ 6: Tập sức mạnh số 1

Thứ 7: Nghỉ

Chủ nhật: Cardio thường trong 40 phút

Mặc dù thời gian tập ở các ngày không nhiều nhưng nếu bạn thực hiện nghiêm túc thì nó cũng mang lại hiệu quả rất đáng kể đấy.

Bạn hãy kết hợp thêm với dây kháng lực khi tập, chúng sẽ giúp cho buổi tập của bạn trở nên khó hơn nhưng nhờ vậy cũng làm tăng độ hiệu quả hơn đấy.