Sử dụng bài tập cho Strelnikova với bệnh viêm phế quản

Sử dụng bài tập cho Strelnikova với bệnh viêm phế quản

Sử dụng bài tập cho Strelnikova với bệnh viêm phế quản được chỉ định song song với các phương pháp điều trị khác. Các bài tập hằng ngày kích thích ho và loại bỏ lượng dư thừa ra khỏi phế quản.

Sử dụng bài tập cho Strelnikova với bệnh viêm phế quản

Sử dụng bài tập cho Strelnikova với bệnh viêm phế quản phải được thực hiện hai lần một ngày, trong hai đến ba tuần. Bắt đầu với  mũi hít vào, tiếp theo là miệng. Và do đó, ba cách tiếp cận, với một “nghỉ ngơi” 5 giây. Các bài tập cơ bản là “bơm”, “ôm vai”, “tám”.

“Bơm” được thực hiện với độ nghiêng, hít thở không khí, mô phỏng việc đánh hơi hoa. Thở ra mà không căng thẳng, ở một vị trí hơi cao của cơ thể. Sau 8 lần thở – nghỉ ngơi ngắn.

“Embrace the shoulder” bắt đầu đứng hoặc ngồi, với bàn tay uốn cong và giơ lên. Họ hít vào hít vào, họ nâng tay lên thở ra. Lặp lại 16 lần, thở bằng mũi và miệng.

“Tám” được coi là bài tập bổ sung. Làm cho chúng khỏi nghiêng về phía trước. Sau khi hít phải một cách nhanh chóng, mũi không nên thở ra, nhưng vài lần to đến tám. Bằng cách này, một sự di tản tích cực của nội dung của phế quản đạt được.

Thể dục thể hình cần được bắt đầu sau khi tham vấn với bác sĩ. Người ta ước tính phải mất khoảng nửa giờ mới hoàn thành.