Ừ thì lý do …. bla…bla…Nếu công an vào cuộc thì sao nhỉ

Ừ thì lý do …. bla…bla…Nếu công an vào cuộc thì sao nhỉ

Đừng nghĩ người như HL có nhiều tiền mà không tham, biết đâu NHIỀU TIỀN này cũng chỉ là DIỄN như những vai diễn triên sân khấu thì sao

Nhưng về mặt pháp lý thì chả có lý do nào để việc phải làm ngay mà quên tận nửa năm, lý do dịch bệnh nhưng vẫn đi diễn… tự tập đông người 6 tháng nay bao nhiêu lần….

00 hoai linh tham 14 ty

Về cơ sở pháp lý, Nghị định 64/2008/NĐ-CP – khoản 3, Điều 7 – quy định về thời gian vận động đóng góp, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ như sau:

a) Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp trung ương, cấp tỉnh kéo dài không quá 60 ngày, kể từ ngày bắt đầu phát động cuộc vận động đóng góp;

b) Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp huyện và các tổ chức, đơn vị khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép, kéo dài không quá 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu cuộc vận động đóng góp.

c. Thời gian phân phối tiền, hàng cứu trợ được thực hiện ngay trong quá trình vận động đóng góp và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian vận động đóng góp được quy định tại khoản 2 Điều này.

THÊM ĐIỀU NỮA

Nếu công an vào cuộc chứng minh được số tiền 13 – 14 tỉ này có lúc nào đó trong 6 tháng vừa rồi nó không nằm đủ trong tài khoản mà lúc nào đó nó chỉ còn vài tỉ chẳng hạn THÌ SAO NHỈ?

Đừng nghĩ người như HL có nhiều tiền mà không tham, biết đâu NHIỀU TIỀN này cũng chỉ là DIỄN như những vai diễn triên sân khấu thì sao